Är du inte kund ?


Produkttyper

Se alle produkttyper

DoseringsUTRUSTNING

Se all doseringsutrustning

Vedligeholdelsesanvendelser

Se alt doseringsudstyr

Produkttyp

 

Elektronik

Ingjutning och coating av elektronik ställer både höga krav på temperatur och egenskaperna hos limmen i produktionen.
Med rätt produktval får du den mest effektiva produktionen.

Läs om inkapsling av elektronik

Limning av PP eller PE

Polyeten och polypropen är båda material med låg ytspänning, vilket gör bindningsprocessen svår.
Limmet Permalock AC 650 är speciellt utvecklat för limning av dessa material och ger en mycket hög vidhäftning.

Läs om limning av PP och PE

Gängsäkring

Gängsäkring, rörtätning eller hydraulisk tätning ställer ofta höga krav på både hållfasthet och temperatur.
Vi ger en överblick över limmens många egenskaper, inklusive dricksvattengodkännande.

Läs om låsning och tätning av gängor

 

Prova vårt enkla verktyg för att beräkna limbehov för ämnen

Artiklar