Är du inte kund ?


Viskositeter (mPa.s)


Lim och viskositet

I samband med att man beskriver limmets egenskaper dyker begreppet viskositet upp, men vad betyder det? Viskositet är en term som används för att beskriva limmets tröghet, det vill säga hur tunt eller tjockt ett lim är. Viskositeten mäts ofta genom att röra om en vätska. Kraften som måste användas för omrörning uttrycks som Pascal. Det är givetvis viktigt att tänka på att olika medier ändrar viskositet beroende på om det är varmt eller kallt. En vätska blir till exempel tunnare när den är varm.

Alla våra kalker mäts i mPa·s (millipascal sekund)

Nedan kan du se ett antal exempel på kända medier och deras viskositet. Börja till exempel med vatten, som har en viskositet på 1 mPa·s.

 

Eksempler på forskellige viskositeter