Är du inte kund ?


Silikon till limning, tätning och fogning.

Vi har ett stor sortiment av 1-komponent och 2-komponentsilikon. silikon för limning och tätning.
Sortimentet spänner över silikonlim på en ättiksyrabas respektive en oximbas. Oximbasis har fördelen att silikonet inte innehåller syra, vilket kan orsaka korrosion vid limning eller påverka elektroniska komponenter om silikonlimmet används i samband med elektronik.
Dessutom har vi ett sortiment av silikoner med mycket hög temperaturbeständighet, som ger fler användningsmöjligheter än vanliga silikoner.