Är du inte kund ?


Produktgodkännanden lim och smörjmedel

Det finns ett stort antal godkännanden och standarder för lim, smörjmedel, fett och liknande. Nedan kan du se vilka produktgodkännanden du kan hitta hos Højstrup Industrilim.
Vår produktöversikt och de enskilda produkternas tekniska datablad visar vilka godkännanden varje produkt har.
Alla produkter har inte godkännanden.


NSF ANSI 61 - Dricksvattengodkända
Dessa lim får användas för fogar i samband med dricksvatten.

NSF P1 - Livsmedelsgodkända lim
Dessa lim kan användas i eller runt områden med mat.

NSF S6 - Livsmedelsgodkända lim
Dessa lim kan användas i eller runt områden med mat i samband med gänglåsning.

NSF H1 - Livsmedelsgodkända smörjmedel med möjlighet till kontakt
Dessa smörjmedel kan användas i eller runt områden med mat, där oavsiktlig kontakt med maten kan inträffa.

NSF H2 - Livsmedelsgodkända smörjmedel utan möjlighet till kontakt
Dessa smörjmedel kan användas runt områden med mat, där det inte finns någon möjlighet till kontakt med maten.


WRAS - Dricksvattengodkända
Dessa lim kan användas i eller runt områden med mat.


DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
Dessa lim kan användas för fogar av föremål som kan innehålla gas eller vatten.
Detta lim är inte dricksvattengodkänt


KTW - Kalt Trinken Wasser dricksvattengodkända
Dessa lim kan användas i eller runt områden med mat.


BAM - Oxygen Godkänt
Dessa lim kan användas för att sammanfoga föremål som kan innehålla gas.


FDA - Food and Drug Administration - livsmedelsgodkända och för medicinsk utrustning
Dessa lim innehåller endast ingredienser från US Food and Drug Administrations godkända lista.


UL Underwriters Laboratories (brandgodkända)
Dessa produkter är brandgodkända. Godkännandena är indelade i flera klasser:

  • HB: slow burning on a horizontal specimen; burning rate < 76 mm/min for thickness < 3 mm or burning stops before 100 mm
  • V-2: burning stops within 30 seconds on a vertical specimen; drips of flaming particles are allowed.
  • V-1: burning stops within 30 seconds on a vertical specimen; drips of particles allowed as long as they are not inflamed.
  • V-0: burning stops within 10 seconds on a vertical specimen; drips of particles allowed as long as they are not inflamed.
  • 5VB: burning stops within 60 seconds on a vertical specimen; no drips allowed; plaque specimens may develop a hole.
  • 5VA: burning stops within 60 seconds on a vertical specimen; no drips allowed; plaque specimens may not develop a hole.


USP Class VI - United States Pharmacopeia - läkemedelsgodkända
Dessa produkter är medicinskt godkända. Det finns flera olika klasser.


ISO - International Organization for Standardization
ISO är en oberoende NGO (non-governmental organisation) som utvecklar standarder som används globalt.

Medicinskt godkänt lim
ISO 10993 är en standard som bedömer en produkts biokompatibilitet.
Standarden är uppdelad i olika avsnitt som var och en representerar en utvärdering.
ISO utfärdar inga certifikat för godkända produkter utan gör endast standarderna 10993-x som lim för medicintekniska produkter ska uppfylla.
Certifikat utfärdas av externa certifieringsorgan.


Exempel på ISO 10993 godkänt lim / biokompatibelt lim:

  • ISO 10993-5 Test for Vitro Cytotoxicity
  • ISO 10993-10 Tests for Irritation and Sensitisation
  • ISO 10993-11 Tests for Systemetic Toxicitiy

 

RoHS - Ingrediensgodkännande
RoHS-direktivet, formellt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, är ett direktiv som förbjuder användning av ett antal tunga metaller etc. i vissa typer av elektriska och elektroniska produkter från den 1 juli 2006

REACH - Ingrediensgodkännande
REACH, som står för Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical substanser, är namnet på en förordning från EU-kommissionen som syftar till att säkerställa att de 100 000 olika typer av kemikalier som används i EU är dokumenterade vad gäller säkerhet för människor och miljö.

Biocompatibility - Medicingodkännande
Dessa lim är testade för cellgifter, irritation och sensibilisering.