Är du inte kund ?


Produktgodkendelser lim og smøremidler


Der findes en lang række godkendelser og normer for lim, smøremidler, fedt og lignende. Herunder kan du se hvilket produktgodkendelser du kan finde hos Højstrup Industrilim. 
På vores produktoversigt og i de enkelte produkters tekniske datablade fremgår det hvilke godkendelser det enkelte produkt har.
Det er ikke alle produkter der har godkendelser.


NSF ANSI 61 - Drikkevandsgodkendelse
Disse lime må anvendes til samlinger i forbindelse med drikkevand.

NSF P1 - Fødevaregodkendelse lim
Disse lime må anvendes i eller omkring områder med fødevarer.

NSF S6 - Fødevaregodkendelse lim
Disse lime må anvendes i eller omkring områder med fødevarer i forbindelse med låsning af gevind.

NSF H1 - Fødevaregodkendelse smøremidler med mulighed for kontakt
Disse smøremidler må anvendes i eller omkring områder med fødevarer, hvor utilsigtet kontakt med fødevarene kan opstå.

NSF H2 - Fødevaregodkendelse smøremidler uden mulighed for kontakt
Disse smøremidler må anvendes omkring områder med fødevarer, hvor der ikke er mulighed for kontakt med fødevarene.


ISEGA - Fødevaregodkendelse lim
ISEGA (Industrie-Studien Und Entsorgungsgesellschaft) er et testinstitut som udfører test og kontrol af en lang række materialer som emballager, værktøjer, samt lim til produktion af fødevaremaskiner og fødevareudstyr.


WRAS - Drikkevandsgodkendelse
Disse lime må anvendes i eller omkring områder med fødevarer.


DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
Disse lime må anvendes til samlinger af emner som kan indeholde gas eller vand.
Dette er ikke en drikkevandsgodkendelse


KTW - Kalt Trinken Wasser drikkevandsgodkendelse
Disse lime må anvendes i eller omkring områder med fødevarer.


BAM - Oxygen godkendelser
Disse lime må anvendes til samlinger af emner som kan indeholde gas.


FDA - Food and Drug Administration - fødevaregodkendelse og medicinsk udstyr
Disse lime indeholder kun Ingredienser fra US Food and Drug Administrations godkendte liste.


UL Underwriters Laboratories (brandgodkendelse)
Disse produkter er brandgodkendt. Godkendelserne er inddelt i flere klasse:

  • HB: slow burning on a horizontal specimen; burning rate < 76 mm/min for thickness < 3 mm or burning stops before 100 mm
  • V-2: burning stops within 30 seconds on a vertical specimen; drips of flaming particles are allowed.
  • V-1: burning stops within 30 seconds on a vertical specimen; drips of particles allowed as long as they are not inflamed.
  • V-0: burning stops within 10 seconds on a vertical specimen; drips of particles allowed as long as they are not inflamed.
  • 5VB: burning stops within 60 seconds on a vertical specimen; no drips allowed; plaque specimens may develop a hole.
  • 5VA: burning stops within 60 seconds on a vertical specimen; no drips allowed; plaque specimens may not develop a hole.


USP Class VI - United States Pharmacopeia - medicinalgodkendelse
Disse produkter er medicinalgodkendt. Der forefindes flere forskellige klasser.


ISO - International Organization for Standardization
ISO er en uafhængig NGO (non-governmental organization) der udvikler standarder der anvendes globalt.

Medicinalgodkendt lim
ISO 10993 er en standard der vurdere et produkts biocompatibility.
Starndarden er inddelt i forskellige afsnit, som hver repræsentere en evaluering.
ISO udsteder ikke certifikater for godkendte produkter, men laver alene starndarderne 10993-x som lim til medicinaludstyr skal opfylde.
Certifikater udstedes af eksterne certificeringsbureauer.

Eksempler på ISO 10993 godkendt lim / biocompatibel lim:

  • ISO 10993-5 Test for Vitro Cytotoxicity
  • ISO 10993-10 Tests for Irritation and Sensitisation
  • ISO 10993-11 Tests for Systemetic Toxicitiy

 

RoHS - Ingrediensgodkendelse
RoHS-direktivet, formelt Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, er et direktiv, der forbyder brug en række tungmetaller m.v. i visse typer elektriske og elektroniske produkter fra 1. juli 2006

REACH - Ingrediensgodkendelse
REACH, der står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances er navnet på en forordning fra Europa-Kommissionen der har til formål at sikre, at de 100.000 forskellige typer kemikalier, der bruges i EU, er dokumenteret med hensyn til sikkerhed for mennesker og miljø.

Biocompatibility - Medicinalgodkendelse
Disse lime er testet for cytotoxiske forbindelser, irritation og sensibilisering.